Şirket Politikamız

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.
  BARİT MADEN TÜRK A.Ş yönetimi çalışanları ile birlikte, ülkemizin yeraltı zenginliği olan madenlerinin ve bunlarında bir halkası olan barit madenciliğinde lider olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

  •  Üretimin tüm aşamalarında bilgi ve insan gücünün, eğitim, verimli çalışma ve rekabet açısından daima en üst düzeyde olmasını sağlamayı,
  • Şirket entegre yönetim sistemi hedeflerinin oluşturulmasını, uygunluğunu ve sürekliliğini güvence altına almayı,
  • Kalite Yönetimi, Çevre Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve diğer bağlı bulunulan yasal gerekliliklere ve müşteri isteklerine/şartlarına uyarak çalışmayı,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle çalışanları korumayı ve verimliliği arttırmayı,
  • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
  • İSG hedeflerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için gerekli çerçevenin sağlanmasını,
  • İSG Risklerinin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınmasını,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi, ortadan kaldırmayı, gerekli önlemleri almayı ve bu riskleri tüm çalışanlara duyurmayı,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin tüm sistemlerin yürütülmesi aşamalarına katılımını,
  • Faaliyetlerimizde müşteri şartlarının bilincinde olarak, kanunlarla belirlenmiş çevre ve iş güvenliği kurallarına uygun bir şekilde performans sergilemeyi,
  • Kirliliği oluşmadan önlemek, geri dönüşüm uygulamalarını dikkate alarak, çevreye zararlı olan etkenleri azaltmayı,
  • Kuruluşumuz, sektör öncüsü rolüne uygun olarak müşterilerimize kaliteli ve güvenli ürün sunmayı,
  • Çalışanlarımıza, belirlenmiş çalışma kuralları dahilinde, emniyetli çalışma ortamı ve eğitim olanakları yaratmayı, 
  • Doğal kaynakların bilinçli kullanımını sağlayarak, tasarruf etmeyi,
  • Tüm yönetim sistemlerimizin ilgili kuralları çerçevesinde uygulanmasını, sürekli geliştirilip iyileştirilmesini, gözden geçirilmesini ve etkin kılınmasını,
  • Bu politikamızı çalışanlarımıza, müteahhitlere, halka, resmi kurumlara, tedarikçilere ve müşterilerimize duyurmayı TAAHHÜT EDERİZ.