DEĞERLERİMİZ
BARİT MADEN TÜRK yönetimi çalışanları ile birlikte, ülkemizin yeraltı zenginliği olan madenlerinin ve bunlarında bir halkası olan karbondioksitin, sanayimizin birçok sektöründe kullanılabilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

  • Üretimin tüm aşamalarında bilgi ve insan gücünün, eğitim, verimli çalışma ve rekabet açısından daima en üst düzeyde olmasını sağlamayı,
  • Şirket hedeflerinin oluşturulmasını, uygunluğunu ve sürekliliğini güvence altına almayı,
  • Faaliyetlerimizde kanunlarla belirlenmiş çevre kurallarına uygun bir şekilde performans sergilemeyi,
  • Kirliliği oluşmadan önlemek, geri dönüşüm uygulamalarını dikkate alarak, çevreye zararlı olan etkenleri azaltmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kuralları ile tehlike ve risklerin tespit edilerek gerekli önlemleri almayı ve bu riskleri tüm çalışanlara duyurmayı,
  • Kuruluşumuzun gıda zinciri içerisindeki rolüne uygun olarak müşterilerimize kaliteli ve güvenli ürün sunmayı,
  • Çalışanlarımızın, zorlama ve ayrımcılık yapılmadan eşit ve tüm sosyal hakları gözetilerek disiplin ve çalışma kuralları dâhilinde, onlara çalışma ortamı ve eğitim olanakları yaratmayı,
  • Doğal kaynakların bilinçli kullanımını sağlayarak, tasarruf etmeyi,
  • Tüm yönetim sistemlerinin ilgili kuralları çerçevesinde uygulanmasını, sürekli geliştirilip iyileştirilmesini, gözden geçirilmesini ve etkin kılınmasını,
  • Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve yerel yönetimler ile iletişim ve işbirliği içinde bulunmayı TAAHHÜT EDERİZ.
 
Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Kalite Güvence Programı | Tesisler | Lojistik | Uygulama Alanları | İnsan Kaynakları | İletişim
Web Tasarım & Uygulama