Şirket Politikamız

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.
BARİT MADEN yönetimi çalışanları ile birlikte, ülkemizin yeraltı zenginliği olan madenlerin ve bunların da bir halkası olan karbondioksidin, sanayimizin birçok sektöründe kullanılabilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

 • Üretimin tüm aşamalarında bilgi ve insan gücünün, eğitim, verimli çalışma ve rekabet açısından daima en üst düzeyde olmasını sağlamayı,
 • Şirket hedeflerinin oluşturulmasını, uygunluğunu ve sürekliliğini güvence altına almayı,
 • Gıda Güvenliği, Çevre, İSG ve diğer bağlı bulunulan yasal gerekliliklere ve müşteri isteklerine/şartlarına uyarak çalışmayı,
 • Faaliyetlerimizde kanunlarla belirlenmiş çevre kurallarına uygun bir şekilde performans sergilemeyi,
 • Kirliliği oluşmadan önlemek, geri dönüşüm uygulamalarını dikkate alarak, çevreye zararlı olan etkenleri azaltmayı,
 • İSG kuralları ile tehlike ve riskleri tespit ederek gerekli önlemleri almayı, İSG risklerini azaltacak şekilde faaliyet yürütmeyi ve tüm bu süreci çalışanlara duyurmayı,
 • Çalışanlarımızın iş ile ilgili yaralanmalarını ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, iş yerlerinin sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamayı,
 • Kuruluşumuzun gıda zinciri içerisindeki rolüne uygun olarak müşterilerimize kaliteli ve güvenli ürün sunmayı,
 • Çalışanlarımızın, zorlama ve ayrımcılık yapılmadan eşit ve tüm sosyal hakları gözetilerek disiplin ve çalışma kuralları dâhilinde, onlara çalışma ortamı ve eğitim olanakları yaratmayı,
 • Doğal kaynakların bilinçli kullanımını sağlayarak tasarruf etmeyi,
 • Tüm yönetim sistemlerinin ilgili kuralları çerçevesinde uygulanmasını, sürekli geliştirilip iyileştirilmesini, gözden geçirilmesini ve etkin kılınmasını,
 • Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve yerel yönetimlerle iletişim ve işbirliği içinde bulunmayı TAAHHÜT EDERİZ…